tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Someone's who's wrong about everything but his name
dude's a fuckup, a total carl wright
viết bởi asp monkey 31 Tháng mười hai, 2011