tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Wealthy movie star, the dutch version (carlo van laanen) is not so wealthy and movie star like.
Look at that douche, he looks like a dutch Carl van Loon.
viết bởi Michigan smitsers 13 Tháng mười một, 2011