tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the most awesomerest person/thing to hit planet earth; a god like figure to most.
thats so carlya
viết bởi kafubajah 22 Tháng mười, 2010