tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A Kai Lover
That TW girl from stafford is such a Casrin. (a Kai Lover)
viết bởi Stafford VA Girl 05 Tháng chín, 2011