tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Stuff cats eat.
"EY YO SHANIQUA, WE OUTTA CAT FUD."
viết bởi YtseJamming 02 Tháng mười một, 2013