tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone enjoys or looks at a lol cat.
"He lol cated so much" Describing a person abusing lol cats
viết bởi roblolcat23 22 Tháng ba, 2011