tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Someone who belongs to the Catholic religion or faith.
Are you going to the Catlik church this weekend?
viết bởi morrison117 17 Tháng mười, 2010