tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
The position a shitty player on a team plays.
"What position do you play?"
"Center bench."
viết bởi d. navy 26 Tháng hai, 2012