tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
glides along the biceps: the "signature vein" of bodybuilders
A Cephalic Vein is a superficial vein along the human arm
viết bởi Alejandro A 28 Tháng mười hai, 2010