tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nickname for the rich ass town of Hingham
Matt: Where do you live
Sam: Cha-Chingham
Matt: fag
viết bởi lina chen 21 Tháng mười hai, 2010