tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Cajun word to describe anything you don't know the name of.
I found this Cha-Chut under the bed. Or Put that Cha-Chut over there.
viết bởi ConnAssKim 17 Tháng sáu, 2011