tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Cha-Rawrz! To agree with something or someone.
Girl one: "OMG! He was super cute!"
Girl two: Cha-Rawrz!
viết bởi Jojo Jiggypuff 01 Tháng sáu, 2010