tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A mexican male homosexual engaging in oral sex.
He is a nut nibbling {Chaco Paco}.
viết bởi Cameltoe Bunchalotta 10 Tháng mười, 2012