tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
To take an exceptionally long time to perform a menial task.
Quit Chaconing that daily pouch.
viết bởi enil01 24 Tháng sáu, 2011