tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Means crazy or wild.
"Wat up Chadda"
viết bởi Marianne Hanna 24 Tháng mười một, 2003