Top Definition
Chadstone Shopping Centre, Victoria, Australia.
5 hours driving, and the most we saw of Melbourne was the carpark at Chaddy.
viết bởi Radsandmelbs 12 Tháng bảy, 2011
a person who bullshits a lot and thinks there right but everyone knoes its a bullshit
hes chattin chaddy again
viết bởi mcc barmy army 06 Tháng tám, 2007
Someone who lives in the town of Chadderton, Manchester.
I don't want to do something = sack it you Chaddy
viết bởi Chris 22 Tháng hai, 2005
Nuts, Love spuds, bollocks, gonads, nuggets, pills..... If u get my meaning see balls
that bitch kiked me in the chaddies.

i casually dipped my chaddies in her mouth SEE teabagging
viết bởi lame larma 06 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×