tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A chinese dick move, a douchebag chinese person.
Look at that chadink right there, can't drive.
viết bởi Yushinokami 11 Tháng sáu, 2010