tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To be in strong agreement with. Syn; Straight Up, Fo Sheezy
"Man dat girl got some junk." "Chal Chal Chal"
viết bởi reid 09 Tháng ba, 2003