tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Moron. This guy doesn't know his ass from his elbow.
that guy Chaldo_pimp is an idiot asshole.
viết bởi Vance Birznasty 03 Tháng ba, 2004