tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
15.
A latino word used to describe a buff, well built, sexy looking man.
"Hey Chale, you're lookin' sexy tonight!"
viết bởi Ryan 03 Tháng một, 2004