tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A combination of chill plus relax.

Chill + Relax = Challax
Bob said, "Challax already you're making me nervous!"

Tom said, "O.k.!!!!"
viết bởi ecs25858 02 Tháng một, 2011