tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Nob cheese.
OMG! My dick is covered with chalt! :S
viết bởi Frish Face ;) 03 Tháng mười một, 2009

Words related to Chalt

cheese nob smelly yucky