tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A champion chimp.
Damn that champanzee was amazing.
viết bởi IvAnich 09 Tháng bảy, 2009

Words related to Champanzee

chimpion g.o.a.t. mandingo perfection the man