tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. Spanking of the buttocks .
2. King Arthur .

1. Hesa chapalax es utelu .
2. Definition : Arthur

viết bởi nar & mar = sex 23 Tháng sáu, 2010