tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person who masturbates alot.
Eric masturbates all the time, he's such a Charbag.
viết bởi manufreak9 19 Tháng bảy, 2009