tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Hurry, get away, like get.
Annoying McGee: Peter, can I use your enlarger?
Peter: No, fuck you, Chavo Chavo!
viết bởi Peter Mastrodonato 01 Tháng tám, 2008