Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone has cheated on you more than once.
Person: YOU DID WHAT!?!

Cheater: I've got the cheating Illness..
viết bởi Mr Pyschotic 04 Tháng năm, 2010
6 0