tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A large cheesey bell-end
Valery wasn't going down on Peter till he washed his cock, she didn't like the taste of cheddar apples.
viết bởi Wall33 04 Tháng ba, 2004