Top Definition
A hockey term used to describe a shot in the top corner of the net.

Goals that are cheddar bombs are often described as having gone 'top cheese'.
That shot was a cheddar bomb, off the cross-bar and into the net.
viết bởi Cheeseball101 05 Tháng mười một, 2009
A rank fart that smells like a rotten wedge of cheddar.
I just dropped a massive cheddar bomb.
viết bởi Snake75 07 Tháng sáu, 2005
Term used for an extremly hot woman from the state of Wisconsin.
Yo man that girl I met on my trip to Wisconsin was cheddar bomb.
viết bởi soonerborntwerp 17 Tháng mười, 2012
getting extremely high and or drunk
yo man i was so cheddar bombed last night!
viết bởi Martycz02 23 Tháng mười hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×