tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
another word for Chi Bai
Oi! You fucking Chee Meng!
viết bởi mrs motty 20 Tháng một, 2011