tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
masturbating (wanking) in the shower
Sorry for the late reply just had a cheeky shower ;) X
viết bởi The E-Badger 05 Tháng mười hai, 2011