tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A girl who resembles the look of Zelda except way hotter.
Link used to like Zelda until he saw Chelsii.
viết bởi Boysdontbleed 14 Tháng sáu, 2009