tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Raju's dark, brooding fantasy woman.
Cher-oline Thomas.
viết bởi Becky 08 Tháng mười hai, 2003