Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A chick with deformed looking Cauliflower nipples.
Eww, that chick has Chernobyl Nipples!
viết bởi Dimes 29 Tháng một, 2008
4 3

Words related to Chernobyl Nipples:

bullets cherries niblets nipples nips