tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
to freeze a piece of shit then use it as a dildo
last night i gave my girlfriend a Cherokee Canoe
viết bởi gilly ds nuts 18 Tháng tám, 2011