tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The gigantic red snail that looooovvees to eat cherry tomatoes
"Oh how I love Cherry the Snail."
viết bởi Cherry the Snail 04 Tháng mười hai, 2011