tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A really hot, sexy human female, who is engaged to Captain Awesome.
Hey! Cheshire Smile! I Love You!
viết bởi d!ngu$f377 16 Tháng bảy, 2009