tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A totally awesomely awesome person. :D

small wiener...!
Cheshtha guptee
viết bởi Blehaaaa 30 Tháng tám, 2010