Top Definition
An over used excuse
An over used story
A term of something familliar
That old chesy-meaning - that old chestnut - meaning that old story/excuse/one liner

That's a right chesy that one - That's a typical answer from you

Chesy mate -tune mate!- what a cheesey but loved tune to play
viết bởi B Teecha of da wirds 26 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×