tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Slang term for China Town, often confused with Chicago, Illinois.
Already missing Chi-townn. Gosh darnamagooski.
viết bởi Mada Eel 01 Tháng năm, 2012