tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
It's like having a chia pet growing on your legs, i.e. having very very hairy legs.
Clara: Catie has chia legs!
Jeff: What?
viết bởi c_ross 22 Tháng mười hai, 2006