tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A chia pet that bares a certain likeness to Hollyn Francis/es B. or banana bread.
Gary: Yo boi, you see dat crazay a$$ chia pet ova there?
Herbert: Yea man. It's a Chia-ho-Hollyn.
viết bởi ralph518 02 Tháng chín, 2010