tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The coolest and smartest guy in year 12 at trinity college this year
The coolest and smartest guy in year 12 at trinity college this year. I will own u all. LOVE HINA ROX


Enprinte 4eva
viết bởi Chian 05 Tháng ba, 2005