Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
1. Nigga chicken
2. The super gangster way of saying chicken.
1. Kentucky Fried Chibbin
2. Cracka stole my chibbin!
3. Bitch, get me some chibbin wings and waffle fries!
viết bởi KentuckehFriedChibbin 02 Tháng mười một, 2009
4 5

Words related to Chibbin:

black chicken fried gangster nigga