tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Cute little girl from anihina.com that everyone loves!!!
Ahh! I turned into the Chibified Girl
viết bởi Anonymous 17 Tháng ba, 2003