tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The main character in a game for the Nintedo DS, called Okamiden.
Chibiterasu has many nicknames, such as Squiddy, and Mutt.
viết bởi Auroraandsnap 08 Tháng mười, 2012