tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
An igbo (a nigerian language) name meaning "God is first".

viết bởi toxcan 27 Tháng tư, 2009

Words related to Chibuzo

first god igbo is name