tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A mexican who looks chinease.
A 'look at that beaner!'
M 'he kinda looks chinease.'
A 'CHICABEANER!'
viết bởi js+ms 15 Tháng mười một, 2010