tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The cash a pimp receives from his hoes.

Chickenheads + Legal Tender = Chicken Tenda
Pimp: "Bitch betta have my money!"
Hoe: "C'mon daddy you know I got chu!"
Pimp: "NOW DAT'S WHAT I CALL CHICKEN TENDA!!"
viết bởi Da Quizzler 14 Tháng mười, 2011