tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Very cool or beyond belief.
That ride is "Chili Wild"
viết bởi jump64 09 Tháng chín, 2011